Seškrábání dokumentů PDF a HTML souborů regulárními výrazy

Regulární výraz je posloupnost znaků, které definují vyhledávací vzor a používají se k seškrabávání dat na síti. Používají se hlavně vyhledávače a mohou odstranit zbytečné dialogy textových editorů a textových editorů. Regulární výraz známý jako Web Pattern určuje sady řetězců. Působí jako silný rámec a je schopen seškrábat data z různých webových stránek. Regulární výraz se skládá z webových a HTML konstant a operátorových symbolů. Na základě regexového procesoru existuje 14 různých znaků a meta-znaků. Tyto znaky spolu s metacharnaky pomáhají seškrábat data z dynamických webů.

Existuje velké množství softwaru a nástrojů, které lze použít ke stažení webových stránek a extrahování informací z nich. Pokud chcete stahovat data a zpracovávat je v požadovaném formátu, můžete se rozhodnout pro regulární výrazy.

Indexujte své webové stránky a údaje o stírání:

Je pravděpodobné, že váš webový škrabák nebude fungovat efektivně a nebude schopen pohodlně stahovat kopie souborů. V takovém případě byste měli používat regulární výrazy a nechat si data seškrábat. Kromě toho vám regulární výrazy usnadní převedení nestrukturovaných dat do čitelné a škálovatelné podoby. Pokud chcete indexovat své webové stránky, regulární výrazy jsou pro vás tou pravou volbou. Budou nejen škrábat data z webových stránek a blogů, ale také vám pomohou procházet vaše webové dokumenty. Nemusíte se učit žádné jiné programovací jazyky, jako jsou Python, Ruby a C ++.

Snadno stírejte data z dynamických webů:

Než začnete s extrakcí dat regulárními výrazy, měli byste vytvořit seznam adres URL, ze kterých chcete data zeškrabat. Pokud nemůžete správně rozpoznat webové dokumenty, můžete zkusit Scrapy nebo BeautifulSoup a dokončit svou práci. A pokud jste již vytvořili seznam adres URL, můžete okamžitě začít pracovat s regulárními výrazy nebo jiným podobným rámcem.

Dokumenty PDF:

Soubory PDF můžete také stahovat a škrábat pomocí specifických regulárních výrazů. Než se rozhodnete pro škrabku, ujistěte se, že jste převedli všechny dokumenty PDF na textové soubory. Soubory PDF můžete také transformovat do balíčku RCurl a použít různé nástroje příkazového řádku, například Libcurl a Curl. RCurl nemůže zpracovat webovou stránku přímo pomocí HTTPS. To znamená, že adresy URL webových stránek obsahující HTTPS nemusí správně fungovat s regulárními výrazy.

Soubory HTML:

Webové stránky, které obsahují komplikované kódy HTML, nelze poškrábat pomocí tradiční webové škrabky. Regulární výrazy pomáhají nejen seškrábat soubory HTML, ale také zacílit na různé dokumenty PDF, obrázky, zvukové a video soubory. Usnadňují vám shromažďování a extrahování dat ve čitelné a škálovatelné formě. Jakmile data vymažete, měli byste vytvořit různé složky a uložit data do těchto složek. Rvest je komplexní balíček a dobrá alternativa k Import.io. Může zeškrabávat data ze stránek HTML. Jeho možnosti a funkce jsou inspirovány společností BeautifulSoup. Rvest pracuje s Magritte a může vám pomoci při neexistenci regulárního výrazu. S Rvestem můžete provádět složité úlohy seškrabávání dat.

mass gmail